AKTY PRAWNE

Statut Zespołu Szkół w Mogilnie

Regulamin pracy nauczyciela dyżurnego

Regulamin Rady Pedagogicznej ZS w Mogilnie

Regulamin biblioteki ZS w Mogilnie

Zasady wewnętrznego oceniania 

Rejestr czynności i zadań wychowawcy klasy

Regulamin świetlicy

Zasady usprawiedliwiania

Zakres obowiązków kadry kierowniczej  

 PROGRAM WYCH- PROF

2017-2018 

Plan pracy szkoły 2018/2019

Uchwała nr 22/2017/2018

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Mogilnie

Ceremoniał Szkolny

PRZYDATNE LINKI

Regulamin Studniówki