PRZYDATNE LINKI

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

POWIATOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

POWIATOWY KONKURS KRASOMÓWCZY

 

            7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół w Mogilnie odbył się XVII Powiatowy Konkurs KrasomówczyWzięli w nim udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie, Zespołu Szkół w Bielicach oraz Zespołu Szkół w Mogilnie. Uczestników oraz zgromadzoną publiczność powitał dyrektor Zespołu Szkół w Mogilnie pan Zbigniew Grzechowski. Konkurs, który tradycyjnie organizuje pani Małgorzata Łaganowska, prowadziły uczennice klasy 1 TI/TE: Julianna Zielińska i Milena Michalik.

 

Celem przedsięwzięcia  jest rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowań do języka ojczystego, upowszechnianie kultury i czystości polszczyzny, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli, prezentowania barwnym i bogatym językiem zdarzeń, zjawisk, faktów i własnych sądów.

 

Jury w składzie: p. Małgorzata Łaganowska (przewodnicząca), p. Kinga Gąska, p. Leszek  Maciejewski i p. Dorota Czarnecka oceniło mistrzów mowy. Pod uwagę brano następujące elementy wypowiedzi: realizację tematu wypowiedzi, użyte środki retoryczne, poprawność językową i ogólnie wrażenie artystyczne.

Pierwsze miejsce zdobył Bogusz Hibner z Zespołu Szkół w Mogilnie, drugie miejsce przyznano Zuzannie Żuchowskiej z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie, trzecie miejsce wywalczył Michał Maruszak z Zespołu Szkół w Bielicach. Wyróżnienia przyznano Aleksandrze Osice z Zespołu Szkół w Mogilnie i Mateuszowi Kuchnickiemu z Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie.

 

Tegoroczna edycja konkursu koncentrowała się wokół zagadnień związanych z wolnością. Mówcy przedstawili swoje własne stanowisko na temat tego, czym jest demokracja, niepodległość, prawa człowieka. Każdy z występujących w oryginalny sposób zaprezentował swoje zdanie na tematy związane z niezależnością, patriotyzmem, historią Polski i aktualnymi problemami.

 

08 czerwca 2018