PRZYDATNE LINKI

Aby korzystać z mobilnej wersji dziennika elektronicznego idziennik plus, należy pobrać program iDziennik Mobile. 

krok 1.

krok 2.

Ustawiamy kod PIN którym będziemy się logować do aplikacji. 

Wybieramy konto dziecka/ucznia. Gotowe!