PRZYDATNE LINKI

Zespół  Szkół w Mogilnie włącza się w świętowanie

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

RZĄDOWY PROGRAM "DOBRY START"

KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU SZKÓŁ

W MOGILNIE

ANONIMOWA SKRZYNKA

NA SYGNAŁY 

„Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” nr RPKP.10.02.03-04-0010/16

Uczniowie Zespołu Szkół w Mogilnie uczestniczą w projekcie „Kształcenie zawodowe uczniów szkół Powiatu Mogileńskiego” nr RPKP.10.02.03-04-0010/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej w szkole prowadzone były zajęcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy z obsługi wózków widłowych. Grupa naszych uczniów z technikum skończyła kurs, pozytywnie zdała egzamin

i otrzymała stosowne zaświadczenia.

Uczniowie z rąk pana dyrektora Zbigniewa Grzechowskiego otrzymali dyplomy potwierdzających zdobycie dodatkowych uprawnień.

20 grudnia 2017